Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

11x11 Forums _ Unions _ Union pour les jouers de la Galize

Posted by: arltfredo Mar 30 2010, 04:20 PM

Bonjour a tous,

J´ai l´ambition de former une union pour les jouers de la Galiza et aussi pour tout personne qui descendre ou a de la famille en la Galize, nous sommes un peuple d´emigrants et il y a trop des fils et grandfils des galiciens a tout places du monde, si vous avez de l´interet de former part de cette union ou vous connaissez des galiciens dans votre server, s´il vous plait je serais tres remerci de votre aide si pouvez lui rapporter cette note.

Saluts mes amis de la france.Boas a todos,

Debido o aumento da comunidade galega do 11x11 abrese a posibilidade da creacion dunha Union do pobo galego no xogo.
Agora ben, ¿Cantos galegos somos agora mesmo no xogo?¿Cantos estarian dispostos a unirse ou cambia-la sua union actual?
O primeiro paso, un xogador de 11x11 galego con nivel 5 e 300000 de diñeiro e unha realidade, agora fai falla ver cantos galegos dispostos a unirse seriamos.
Sen maior tardanza quedan invitados todolos galegos do xogo dispostos a comezar esta utopica tarea e desigual loita, deixen as suas respostas nesta nota ou ben envienas o meu mail.
Graciñas a todos, saudos.


Debido al aumento de la comunidad galega en 11x11 se plantea la posibilidad de crear una union Galega en el juego.
Ahora bien, ¿Cuantos galegos estamos ahora mismo en el juego?¿Cuantos estarian dispuestos a unirse o cambiar su union actual?
El primer paso, un jugador de 11x11 galego con nivel 5 y 300000 de dinero esta listo, ahora hace falta ver cuantos galegos dispuesto a unirse hay.
Sin mas preambulos invito a todos los Galegos del juego dispuestos a emprender esta utopica tarea en desigual lucha, dejen sus respuestas a esta nota los interesados o bien envienmelas a mi mail.
Muchas gracias a todos, un saludo.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)